0+
Dagen ervaring
0
Blije kinderen
0
Betrokken medewerkers

Over ons

Bij ons kun je rekenen op een veilige basis. Want vanuit hier kan elk kind vol vertrouwen zichzelf en de wereld om zich heen verkennen. Dat gaat soms (letterlijk) met vallen en opstaan. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Onze rol? Hierbij helpen. Dat doen we altijd op een wijze die past bij je kind.

Wie bij t Giraffe Huske komt, valt het meteen op: de persoonlijke sfeer. Misschien komt dat omdat we hier als familie onze ziel en zaligheid in leggen. We kennen elkaar, ieder kind en net zo belangrijk: ook de ouders.

Hier staan we elke dag voor:

 • Kleinschalig
 • Plezier
 • Huiselijk
 • Liefdevol
 • Rust, Regelmaat, Reinheid
 • Persoonlijk
 • Verrassend
 • Flexibel
 • Samenwerking
 • Goede communicatie

“Voor mij was het al op vroege leeftijd duidelijk dat ik later met kinderen wilde gaan werken. Het is en blijft zo bijzonder om alle kinderen te zien groeien en ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier.”

keyboard_arrow_down

Hilda Visser

Altijd vaste gezichten op de groep

Henriette de Vries

Groepsleidster

Ria de Vries

Groepsleidster

Hilda Visser

Groepsleidster

Alles wat je verder over ons wilt weten

Natuurlijk, We hebben een duidelijke visie en houden ons aan alle gestelde regels. Daar hechten we veel waarde aan. Wil je hier meer over weten, open dan één van onderstaande onderwerpen. Als je wilt, lichten we het toe. Neem dan even contact met ons op of kom gerust langs.

Veiligheid bij ‘t Giraffe Huske betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in veilige ruimtes kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilig speelgoed), alertheid van onze pedagogisch medewerkers en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO en BHV.

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, doet ‘t Giraffe Huske onder meer het volgende:

 • Inventariseren van risico’s
 • Bedrijfshulpverlening
 • Niet roken
 • Handboek infectieziekten op het kdv
 • Medicijnenbeleid
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Vier ogenbeleid
 • Gezonde voeding

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze kinderopvang en de opvang van hun kinderen. Wij realiseren ons dat wij opvang bieden aan het dierbaarste bezit van ouders. Wij staan dan ook open voor hun adviezen en tips.

Verbeterpunten

Wij stellen het op prijs wanneer ouders meedenken over de opvang. Uw verbeterpunten, ideeën en complimenten kunt u melden via info@giraffehuske.nl Deze opmerkingen zijn erg waardevol voor ons.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. In het geval dat er een situatie ontstaat waarover de ouders niet tevreden zijn, stellen wij het zeer op prijs dat de ouders hierover met ons communiceert. Wij beschouwen dat als een vorm van advies over onze dienstverlening. Klachtenbehandeling draagt dan bij aan verbetering van onze kwaliteit. In onze interne klachtenregeling staat hoe we met klachten omgaan. ‘t Giraffe Hûske is aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze stichting zal de klacht onpartijdig en deskundig beoordelen.

Voor ouder en kind is de overstap naar kinderopvang best spannend. Dat begrijpen we maar al te goed. De plaatsingsprocedure is redelijk uitgebreid bij ons omdat we het heel erg belangrijk vinden dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Dat geldt zowel voor de dagopvang, als de buitenschools opvang.

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die aangesloten zijn bij onze kinderopvang. Met de oudercommissie beschikt ‘t Giraffe Hûske over een gesprekspartner die alle ouders vertegenwoordigen.

De commissie wordt regelmatig geïnformeerd door de kinderopvang over de dagelijkse gang van zaken en recente ontwikkelingen. Dit vindt plaats tijdens de vergadermomenten van de oudercommissie. De commissie heeft recht om advies te vragen maar ook om recht om advies te geven.

‘t Giraffe Hûske wordt jaarlijks getoetst door de GGD. Het verslag ligt ter inzage op de groep en kun je hier downloaden.

Het LRKP –nummer (Landelijk Registratienummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen) heb je nodig voor het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag via: toeslagen.nl.

LKRP nummer ‘t Giraffe Huske Akkrum

 • Kinderopvang (0-4 jaar): 78 02 69 925
 • Buitenschoolse opvang (4 -12 jaar): 52 97 68 483

‘t Giraffe Hûske staat ingeschreven in het landelijke Register Kinderopvang. Maakt u gebruik van de dagopvang of buitenschoolse opvang van ‘t Giraffe Huske? Je hebt dan, als u werkt of studeert, recht op de kinderopvangtoeslag.

Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de kinderopvangtoeslag doe je zelf via: toeslagen.nl. Na afloop van ieder jaar controleert de belastingdienst of je het juiste aantal opvanguren hebt opgegeven. Je ontvangt dan de definitieve afrekening.